Luk 17v20-21: En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: "Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. 21 Ingen vil kunne si: `Se her er det` eller: `Der er det`. For Guds rike er midt iblant dere."