Kol 1v21: Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres.