Kol.1v17: Han er før alle ting, og alt består ved ham,