Åp 8v1-2: Men da Lammet brøt det sjuende seglet, ble det stille i himmelen omkring en halv time. 2 Og jeg så de sju englene som står framfor Gud, og det ble gitt dem sju basuner.