Joh. Åp. 7v14: "Herre", svarte jeg, "du vet det." Da sa han til meg: "Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.