Åp.16v9: og menneskene ble svidd i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de ga ham ære.
Åp16v11: Men de spottet himmelens Gud for smertene og byllene sine, og de vendte ikke om fra sine gjerninger.