Åp.4v1: Deretter så jeg, og se! - en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: "Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje."