Joh 9v2-3: Disiplene spurte da: "Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?" 3 Jesus svarte: "Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham."