Joh. 8v32: Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri."