Joh7v24: Døm ikke etter det dere ser, men døm rettferdig!"