Joh 6v37: Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. .