Joh 3v3-5: Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike." 4 "Hvordan kan en som er gammel, bli født?" sa Nikodemus. "Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?" 5 Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.