Joh. 1v29: Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: 'Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!'