Joh.1v1og14: 1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.