Joh1v12: Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.