Joh10v14: Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,