Jesu ulike roller for oss

 

Etter en tale av Johnn Hardang i Kanal 10 26.7.2020


A. Frelseren: Joh 4,42 de sa til kvinnen: "Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser."

B. Forsoneren: 2 Kor 5,19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.

C. Forsvareren: Hebr 4,16 La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

D. Forbederen: Hebr 9,24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld.

E. Forbildet: Joh 13,15 Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.

F. Forløperen: Matt 28,7 Skynd dere av sted og si til disiplene hans: `Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.` - Nå har jeg sagt dere det."

G. Forløseren: Jes 53,5 Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

 

Samlet av Asbjørn E. Lund