Jer. 20v9: Jeg sa: "Jeg vil ikke tenke på ham. Aldri mer skal jeg tale i hans navn." Da var det som om det brant en ild i mitt hjerte. Den var innestengt i knoklene mine. Jeg strevde for å stå imot, men jeg greide det ikke.