Jak4v17: Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.