Jak2v17: Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død.
Jak2v26: For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.