Hebr 10v38-39: Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham. 39 Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt; vi er av dem som tror og berger sin sjel.
Hebr11v1: Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.