Fil. 2v13: For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.