Ef 5v18: Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden