Ef 5v17: Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.