bortkommen sauBønn for ikke-kristne venner

Du kan be om..

1. At de ikke lenger styres av andre- Matt. 13v19; 2Kor4v4, Mark.3v27.

Jesus kaller2. At Gud søker dem-og drar dem til seg - Joh. 6v44, Jes.55v6, Matt.18v11, Sal.145v18.

3. At Den Hellige Ånd arbeider i dem - Joh.16v8og13, Apgj.17v27-28.

4. At Gud sender noen som kan lede dem til Kristus Matt.9v37-38, Rom.10v14.

5. At de tror på Jesus som sin Frelser - Joh.1v12; Joh.5v24; Rom.10v9-10.

6. At de tror Guds Ord - 1.Tess.2v13; Rom.10v17, 2.Kor5v15.

7. At de vender seg fra synd- Apgj.17v30; Apgj.3v19, 1.Tess.4v7.

8. At de slår rot som kristne og at Kristus blir stor for dem- Joh. Åp.bar.3v20, Kol.2v6-7, Joh.3v30.

9. At de overgir seg til Kristus som Herre og følger ham - Gal.4v19, Joh.13v13, Fil.3v7-8.

 

Husk at majoriteten av de som blir kristne, blir det p.g.a. venneskap, og Gud lover svar på bønn etter hans vilje (1Joh5v14-15).