blomsterhav etter 22.juli 2011Herre Gud, du som ser til alle mennesker som påkaller deg:

Vi ber for de pårørende og venner av de omkomne og de skadde,
etter terroraksjonene i Oslo sentrum natt til 25.juni 2022!

Må du se i nåde til dem som er rammet av denne tilfeldige volden,


Takk for at du tar imot alle bekymringer og sorger,
og at du i din rettferdighet vil felle din dom over denne uretten.