Apg 9v3-6: Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. 4 Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?" 5 "Hvem er du, Herre?" spurte Saul. Og svaret lød: "Jeg er Jesus, han som du forfølger. 6 Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre."