3 Mos 18v22: Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.