2 Tim 1v7: For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.