2 Kor 5v17: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!