1 Tess 5v19-24: Slukk ikke Ånden, 20 forakt ikke profetord, 21 men prøv alt og hold fast på det gode. 22 Hold dere borte fra ondskap av alle slag! 23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det.