2 Pet. 2v19: Frihet lover de, men de er selv slaver av forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av.