1 Mos 14v18-19: Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste. 19 Han velsignet ham og sa: "Velsignet er Abram av Gud, Den høyeste, han som brakte fram himmel og jord!