1 Mos1v11: Gud sa: "Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag." Og det ble slik...
1 Mos 1,20-25 Gud sa: "Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen." 21 Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt. 22 Gud velsignet dem og sa: "Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet! Og fuglene skal bli mange på jorden." 23 Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag. 24 Gud sa: "Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville dyr av alle slag!" Og det ble slik. 25 Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt.