1. Mos.1v1: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.