1 Kor 3v19-20: For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. For det står skrevet: Han fanger de vise i deres list, 20 og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, han vet at de er tomme.