1 Kor15v22: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.