1Kor 12v3: Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: "Forbannet er Jesus!" Og ingen kan si: "Jesus er Herre!" uten i Den hellige ånd. .