1 Kong6,19 Lengst inne i tempelet innredet han Det aller helligste. Der skulle Herrens paktkiste stå.
1 Kong6,27 Disse kjerubene satte han midt i Det aller helligste i tempelet. Og de bredte ut vingene sine så vingen på den ene nådde bort til den ene veggen, og vingen på den andre nådde til den andre veggen, og de to andre vingene berørte hverandre midt i rommet. ,28 Han kledde kjerubene med gull.