1. Joh.4v8: Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.