Tekstgjennomgåelse:

VisHer legges, så sant mulig, inn en gjennomgang av tekster for kommende søndag/helligdag.

Gjennomgangen er basert på utvalg av stoff, fra bøker med stoffgjennomgang.

Et viktig prinsipp ved gjennomgangen er at vers fra Bibelen belyser andre vers.

/andakten

10-sondag-treenighetstid-22
11-sondag-treenighetstid-22