/andakt

Aapenhet og Aandsfylde
Amatoer - av rette slaget
Andreas-komplekset
Arven
Avdukingen
Be og dere skal faa
Behov for endring
Beskyttelse
Borger av to riker
Bro til oy
Det store i det lille
Et deportasjonsmirakel
Evangeliet og evigheten
Evangelisk Ord og moral
Familie og barn
Fast og foranderlig
Forbilde og forkynnelse
Fri fra frykt
Fri fra frykt.htm.html
Grunnvoll og -feste
Guds hand gir haap
Guds naervaer ved sin Aand
Guds tanker og vaare
Guds vei i vind og storm
Gyldne tider
Haap i livshoesten
Haap under overflaten
Hemmelig opplegg
Hengivenhet og Tilbedelse
Herrens tjener
Himmelsk styrke i menneskelig svakhet
Hvordan naerme seg Gud
Hvorfor fortelle om Jesus.pdf
I - paa eller utenfor
I rette hender
Ikoner mot evigheten
Koblingen
Kraft-Ja takk
Kraften i Ordet
Kristi himmelfart
Kristus som Herre
Lunken
Menighetsspeil
Menighetsspeil2
Mening og hensikt
Mening og menighet
Mot Himmelen
Naade-rettferdighet og seier
Naerhet -til Gud
Nasjonaldagen
Redning utenfra-gratis
Renningen
Roetter og vekst
Salt mildhet
Skaperverkets skjonnhet
Smerte og anger
Spirekraft og vekst
Straaler av haap
Tilflukt og Tilgivelse
Tillit og tilrettevisning
Tvil-kunnskap og visshet
Undring og Oyeblikket
Vitnesbyrd -om Skaperens herlighet