Tvil kunnskap og visshet

(fra Verdier for Livet 15. og 18.nov; A. Kvalbein)

Tvil

Kan tvil være en god egenskap, kan skepsis være en verdi? Det kan det, det kommer an på hva tvilen og skepsisen evt. gjelder. Det gjelder nok spesielt for de jordiske, men også muligens de evige forhold.

Gjennom tidene har folk vært skråsikre på at ulike saker og ting ikke var mulig. En smule tvil ville vært nyttig:

lokomotiv ca 1800Den første plogen av støpejern ble oppfunnet i Amerika i 1797. Men mange bønder var skeptiske til dette nye og mente jern ville forgifte jorden og gi mer ugras. En kjent mann i USA var ikke i tvil om at hvis det kom jernbaner, måtte en bygge flere asyl for sinnslidende, for folk ville jo bli gale av å se lokomotiver fare gjennom landskapet.. I Tyskland var man ikke i tvil om at hvis togene begynte å gå i hele 25 km/t, ville passasjerene blø neseblod og bli kvalt i tunellene. Commodore Vanderbilt sendte Westinghouse på dør. Forslaget om trykkluftbremser på tog, var han ikke i tvil om var idiotisk. 'Jeg bruker ikke tid på tåpelige mennesker,' sa han.

kvinnelig stenografiI 1881 ville KFUK starte maskinskrivningskurs i New York for unge kvinner. Men mange var i tvil om dette var bra. De protesterte heftig og sa: 'Kvinnens konstitusjon vil bryte sammen under et slikt stress.' Mange var ikke i tvil om at båter laget av jern ville synke. De ville også ruste fort i stykker, og jernet ville ødelegge kompassene. En avisredaktør ville ikke på tur mede en av de nye bilene. Han var ikke i tvil om at å sitte på med en slik én ville rive ned hans verdighet.

Kanskje det er litt sunt å tvile på sine egne fordommer av og til?

Men kan det være verdifullt med litt tvil når det gjelder kristenlivet? Den sveitsiske legen Paul Tornier skriver: 'Vi vet Abrahamalle om kristne som sier de aldri har tvilt. Men slike mennesker lever ofte et blekt liv. De synes fjernt fra det heroiske eventyret som heter tro. De mest fruktbærende kristne kan fortelle om indre kamper som kastet dem mellom tro og tvil. Bibelske skikkelser som Abraham, Moses, Jeremia, Jakob, Peter og Paulus viser oss liv som var fylt av konflikter og spenning. De kunne gjøre opprør mot himmelen, de kunne protestere mot Gud som de syntes ble alt for krevende. De viser oss også hvordan de ble forlikt med Gud. Gud tåler kamper, Gud tåler tvil,' skriver Paul Tornier.

fjellkjedeAv og til ser troen ganske from ut. Andre ganger ser troen ut som om den holder på å dø. Stundom ser tro ut som tvil, ja, endog som fortvilelse. Alt kan være en del av den samme fjellkjeden. Tvil er tro som har gått seg bort. Vantro er tvil som har slått seg ned.

Tvilen kan være en verdi. Den kan lære oss noe av varig verdi. Så steng ikke av for tvilen. Den kan være både sann og sunn, om den driver oss til Ham som kan gi visshet og fred.

 

Kunnskap

SKriftrull(Fra Takk for dagen- takk for nåden 13.des; K. Furnes; Sambåndet forlag) Lydfil: Christ alone.

Fil 3v8: Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus

Det kan synes rart at den store teologen Paulus vil tale slik. Paulus hadde mye kunnskap. Få kjente som han, det gamle testamente. Han var opplært av en av samtidens store rabbier, Gamaliel. Hans teologiske innsikt var det få som kunne stille opp mot. Men -så bekjenner han at han akter alt dette for tap.. Hva hadde skjedd?

Jo, en ny dimensjon hadde fått innpass i hans liv, nemlig kunnskapen om Kristus. Alt Paulus hadde lært, all kunnskap og lærdom, måtte vike for kunnskapen om Kristus. Et nytt sentrum hadde inntatt hans hjerte fylt av Åndenhjerte, Kristus og korset!

Har dette noe å si opplyste mennesker i dag? Også i dag er det fare for at vi kan havne i grøfta, om vi ikke holder kunnskapen om Kristus sentral. Den ene grøfta går på det at Bibelen blir korrigert etter tidens ånd og tanke (liberal teologi). Vi kan si at Guds Ord blir tolket i stykker. 'En del er Guds ord, en del er menneskeord og en del er tidsbestemt. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Jo, vi kan starte med Kristus. Han borttolket ikke Guds ord. Han sto fast både på profetene, salmene og de historiske skriftene. La oss være på lag med Kristus, så får dagens vise stelle med sitt.

Jesus verdens lysDen andre grøfta er våre personlige opplevelser, synlige tegn og kanskje synlige nådegaver, blir tillagt mer vekt enn Ordet. Det kan være herlig med gode opplevelser, og vi skal takke Gud for disse, men det er lite å bygge på når det gjelder frelsen. Peter hadde sine flotte opplevelser på fjellet i lag med Jesus, men hva sier han etterpå? Jo, 'dess fastere har vi det profetiske ord'.

Dagens ord lærer oss at dersom Jesus og korset blir flyttet ut av sentrum i vårt kristenliv og vår forkynnelse, da er vi på gyngende grunn. Paulus satte personlige opplevelser, erfaringer og tidligere tilegnet kunnskap til side. Nå var det kunnskapen om Kristus det gjaldt. La oss legge vekt på å få mer av kunnskapen og kjennskapen til Kristus Jesus!

Verdens kunnskap den øker og tiltar,
til hjelp for hjerne og hånden.

Men kunnskap om hva vi har i Kristus,
blir åpenbart for oss, bare ved Ånden.

gaver

- og visshet

dommerklubbeHvem får vi møte i himmelen. Både intuisjon og Bibelen selv forteller at der kan vi bli overrasket. Heldigvis er det ikke opp til oss å avgjøre hvem som blir akseptert av Gud, særlig ikke når vi ikke har lært å kjenne vedkommende personlig. Det er Guds sak. Ingen kan si noe mot Gud, når bøker skal åpnes og den egentlige sannheten om hjertene blir kjent. Dommen hører Herren til.

Men ett kan et menneske selv vite, her og nå i dette livet: Om det er godtatt av Gud og kommer til himmelen. Ingen trenger vente til sin død for å kjenne sin stilling innfor Herren. Jeg kan, ut fra Bibelen vite om jeg er godtatt av Gud. Jeg kan ha trygghet i min tro, jeg kan eie trosvisshet her og nå. Dette er en verdi vi ikke må miste.

Apostelen Johannes avslutter et av brevene sine i Bibelen med disse ordene: 'Dette har jeg skrevet til død og oppståttdere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.' (1 Joh. 5v13) En viktig hensikt med brevet var altså at leserne skulle få trosvisshet. Ja, hvordan kunne de vite at de hadde del i et evig liv? Svaret er: 'Så lenge de trodde på Jesus, Guds Sønns navn. Vissheten ligger i å gi en positiv respons på det Jesus Kristus gjorde for meg. Han døde på korset for meg. Han tok på seg dommen over mine synder og svik. Så sto han opp igjen for å gi meg visshet om at det er et evig liv bak død og grav. Han tilgir ikke bare hva jeg har gjort, men også hva jeg er og gjør. Nå er han min venn, min styrke og trøst. At jeg hører ham til, er skrevet inn i Livets bok. Navnet mitt står der. Det er helt offisielt. Dette er jeg viss på, for jeg har lært å stole på Jesus. 'På det liv jeg ikke levde, på den død jeg ikke døde, bygger jeg et evig liv.'

Bibelen ikke bare sier at du kan vite om du er frelst. Den oppfordrer deg til å vite det. Du er kalt og utvalgt når du setter din lit til Kristus. La Kom til meg dere..denne trosvissheten feste seg i tankene dine, og gjør ditt kall fast!

Den store vitenskapsmannen Michael Faraday, som oppdaget magnetismen, ble spurt like før hans skulle dø: 'Hvilke tanker har du om livet etter døden?' 'Tanker?' svarte han. 'Jeg har ingen tanker, jeg bygger på fakta. Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til Jesu Kristi dag.' Du trenger ikke vite om andre. Men du kan få trosvisshet for din egen del!

Joh. 5v24: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.

 

 

Omsatt til .htm-format av: Asbjørn Lund.