TILLIT & TILRETTEVISNINGTillit!

(fra Varige verdier, 8. og 9.nov;A. Kvalbein)

Hebr. 13,6: "Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan et menneske gjøre meg?"

Vi gjør daglig mange ting vi ikke ville gjort uten tillit til det vi er avhengig av: Vi setter oss på stoler uten å sjekke, kjører bil uten verkstedsjekk, benytter medisin fra resepter uten kontroller etc. Dette er på en måte innebygd i systemet. Vi stoler på hverandre, kanskje uten å være det helt bevisst alltid. Uten tillit faller alle fellesskap fra hverandre, er et gammelt visdomsord. Derfor ser vi i dag på begrepet tillit som en verdi, en verdi vi ikke må miste.Tillit kan ta lang tid å bygge opp, men kort tid å rive ned.

Takknemlig og tillitsfull.Tillit betyr at jeg vet at du ikke vil, bevisst eller ubevisst utnytte meg, f.eks i en sjelesorgsituasjon. Jeg vet at jeg har lagt min situasjon åpent fram. Jeg utleverer min status og mitt selvbilde, forholdet mellom oss, jobben min, mulighetene mine, ja til og med mitt liv i dine hender. Når vi i noen tilfeller har så stor tillit til mennesker, kan vi ikke da ha tillit til Gud?

En mann sa som sin liveserfaring: "Alt jeg har sett, lærer meg å stole på Skaperen når det gjelder det jeg ikke har sett." Når vi ser vekslingen i naturen mellom årstider, dag og natt, så viser Gud at Han er forutsigelig og god. Derfor har vi ingen grunn til å være bekymret. Gud er verdt å ha tillit til! Den originale hollandske kvinnen Corrie Ten Boom skrev en gang: "Når toget kjører inn i den mørke tunnelen, så hopper du ikke ut av toget. Du sitter stille og stoler på lokomotivføreren.

JeremiasI en nasjonal krisetid for ca 2500 år siden, begynte Israelsfolket å søke allianse med nabolandet Egypt. Det var mot Guds vilje gjennom profeten Jeremias, som sa at det var nok å vise tillit til Ham: Jer 2,17-18: "Er du ikke skyld i dette selv fordi du gikk bort fra Herren din Gud den tid han førte deg på veien? Hva hjelper det vel at du drar til Egypt for å drikke vann fra Nilen? Hva hjelper det at du drar til Assur for å drikke vann fra Eufrat?" Nøkkelen den gang lå i å slutte å mase, bli stille og vente på Herrens redning. Så sa Herren Gud, Israels Hellige: "Hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være." Men dere ville ikke. Dere sa: "Nei, med hester vil vi fare av sted," - ja, dere skal visst få fare! "og med raske vogner vil vi kjøre." - Ja, raske blir de som forfølger dere! (Jes. 30,15-16). Israelfolket lærte den harde måten, mens Gud fortsatte å snakke til dem via profetene: " Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham." (Jer. 17,7)

TILRETTEVISNING

beskjære et treJeg ser opp til dem som kan beskjære trær på en fruktbar måte. De er hardhendet og kutter så mye at du kan lure på om de nesten tar livet av planten. Men nei, den gode vindyrkeren vet at bare gjennom hard beskjæring blir det mye frukt.

Derfor skal vi prøve å glede oss når Gud sender tilrettevisning i vår vei. Da er han som en god gartner som steller med plantene sine. Kanskje er det det som skjer ved at vi blir minnet om et ord eller en sannhet. En bibellærer sa: 'Gud er ikke øm og forståelsesfull når det gjelder noe som i det lange løp kommer til å ødelegge et menneske.' Hvis Gud minner deg om et vers som gjør vondt, kan du være trygg på at det er noe ondt han vil ødelegge.'

bedre bli saaret enn bedrattTilrettevisning kan også komme i form av et ord fra et medmenneske. Det er lett å ta det som kritikk, tolke det som et uttrykk for at den andre regner seg som bedre enn deg. Men den ydmyke tar imot tilrettevisningen med takknemlighet. Han eller hun vet at det er mye sant i det sveitsiske ordtaket som sier: 'Man kan bare se sine egne feil gjennom andres øyne.'

Jesus sa at vi må ta på oss en slik tjeneste med å vise hverandre til rette. Han sa: 'Ta dere i vare! Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham.' (Luk 17v3) Og: ' Ja, om han synder mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: `Jeg angrer`, så skal du tilgi ham.' (Luk 17v4)

le av graat og vvTilrettevisning og tilgivelse, det er som de to ordene slekter på hverandre. Jeg tar initiativ til å si fra om det som er galt, og så er jeg rask til å tilgi når min venn innrømmer feilen. Et ordtak fra Mauretania lyder: 'Lytt til dem som får deg til å gråte, og ikke til dem som får deg til å le.' Den holdningen gir uttrykk for den ydmyke og vise innstillingen som sier: 'Jeg har alltid noe å lære, og jeg vil gjerne lære, selv om det kan gjøre litt vondt.'

De som er satt til å være åndelige ledere, har fått en tjeneste med å vise til rette. Titus får dette oppdraget: ' Han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å gjendrive påstandene til dem som sier imot.' (Tit 1,9) NT selv virker på denne måten: ' Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 17 Slik skal det menneske som hører Gud til, Bibel-syndsettes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. (2 Tim 3v16-17) Selv om vi er kalt til å ha omsorg for hverandre, skal vi være varsomme så vi ikke går i samme fellen: 'Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet.' ( Gal 6v1)

La oss se verdien i tilrettevisning. En gang når alle livets lekser er lært, skal vi se hvordan Guds gjerninger var rette, og at det som kunne synes som nesestyvere, var uttrykk for en helstøpt kjærlighet. Gartneren er aldri så nær vintreet som når han bekjærer det. Guds hånd er aldri så mild som når han bruker gartnerkniven og viser oss til rette. Han gjør det til vårt beste, og for at vi skal bære frukt.

Joh 15v2: Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.

 

Nedskrevet og omsatt til .htm-format ved Asbjørn E. Lund.