Herren min tilfluktHerren vår tilflukt

(fra Varige verdier, 4. nov;A. Kvalbein)

Jer. 16,19: "Herre, min styrke og mitt vern, min tilflukt i trengselens tid!. ."

 

2vkrigDet er merkelig hvordan offentlige prosjekter kan få store dimensjoner i én generasjon og bli nesten glemt i neste. Andre verdenskrig endte med to store atombombesmell over Japan, og i lang tid levde folk i stor frykt for en stor og omfattende atomkrig. Heldigvis er den frykten dempet betydelig nå. I 1953 fikk vi her i landet, en lov om at det skulle bygges tilfluktsrom i 100 kommuner og private tilfluktsrom i 300 kommuner. I 1989 var det bygd bombesikre tilfluktsrom for i alt 2,1 millioner mennesker i Norge. Men nå hører vi nesten ikke noe om det, selv om faren for krig og bomging ikke er over. (1.Tess 5.3)

Krig og voldsutøvelse mellom folk har det vært i storparten av verdens historie. I tidligere tider bygde de borger og festninger til vern for innbyggerne. Det har visstnok kun vært 3-400 år uten krig et eller annet sted på jorda. Et tilfluktsrom i fjell og betong kan gi en viss sikring for vårt fysiske liv. Viktigere er det å ha en åndelig tilflukt, et sted vi kan ty til med alle våre urolige tanker. Bibelen sier mange steder at Gud er en slik tilflukt for oss. Kong Salomo skrev: "Den som frykter Herren, har et sikkert vern, det er en tilflukt for hans barn." (Ordsp. 14,26) Og i Salmenes bok heter det: Han sier til Herren: "Min tilflukt og borg, min Gud som jeg setter min lit til!" (Sal. 91,2)

Herren frelser!Gjennom tusener av år har Guds folk gledet seg over at Gud er deres trygge tilflukt og sterke borg. "De rettferdige får sin frelse fra Herren, han er deres vern i trengselstider. Herren hjelper og berger dem, frir og frelser dem fra de onde; for de søker tilflukt hos ham." (Sal. 37,39-40) Det er som Gud står ved døra til tilfluktsrommet og sier: "Jeg kjenner deg. Du er en av våre. Vær så god. Kom inn i tryggheten her hos meg!"

En gang skal riktig mange søke til Guds tilfluktsrom. Det så profeten Jeremias for seg i ånden. Han talte slik med Gud: "Herre, min styrke og mitt vern, min tilflukt i trengselens tid!" Til deg skal folkeslag komme fra jordens ender og si: "Våre fedre arvet bare løgn, gagnløse guder som ikke kan hjelpe." (Jer. 16,19) Folkeslag skal innse at deres guder var løgnaktige og ute av stand til å hjelpe, mens: "Herren er mitt berg og min borg, min befrier, min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold, mitt frelseshorn og mitt vern." ( Sal 18,3)

Vi kristne tar vår tilflukt til Herren Jesus, som både kommer fra Gud og selv er Gud. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker!

Tilgi hverandre

(fra Varige verdier, 6. nov;A. Kvalbein)

Ef. 4,32: "Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus."

sint og hevngjerrigI det gamle norske hedenskapet måtte liv bøtes med liv. Blodhevn ble brukt for som gjengjeld, og sorgen fikk ingen ende. Så kom kristendommen inn med budskapet om tilgivelse. Allerede i Moseloven sto det: "Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren." (3. Mos. 19,18) Jesus måtte en gang tilrettevise disiplene, fordi de ville føre hevn over motstandere: han snudde seg og talte strengt til dem. "Dere vet ikke hva ånd dere er av," sa han. "For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse." (Luk. 9,55) Der kristendommen er på vikende front, synes det som hevntankene er på full fart inn igjen. For enkelte er det ikke nok at samfunnet prøver å gjøre opp på vegne av oss alle. Men noen prøver ta saken i egne hender og drive selvtekt: " Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste." (Matt. 24,12)

Please forgive meTilgivelse, viljen og evnen til å tilgi er viktig. Tilgivelsen er en verdi vi ikke må miste. Blir tilgivelsen borte på veien, kan vi lett få et hardt og kaldt samfunn. Det gjelder overfor kriminaliteten, men også i nære familieforhold. En mengde nærrelasjoner er i dag brutt i stykker og frosset til, fordi noen ikke er villige til å gjøre opp, bli forsonet og tilgi. Bak lurer den store stoltheten: "Jeg vil ikke be henne om tilgivelse. Hun får ta initiativet, for hun har vært virkelig lumpen mot meg."

Kom til meg og bli satt friBibelen sier vi skal leve i godhet, "så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre." (Kol. 3,13) Og det er akkurat saken: Kristus har vist en uendelig evne til å tilgi. Han har betalt for våre misgjerninger og lært oss å be: "Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere." Hvem er da vi som kan bære på et hardt hjerte og en et uforsonlig sinnelag?

Får tilgivelsen og forsoningens milde budskap makten over hevntankene, bygges freden og gleden blant oss.

Joh. 8,32: "Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri."

 

 

Nedskrevet og tilpasset .htm-format ved Asbjørn E. Lund