Skaperverkets skjønnhet

(fra Verdier for Livet 3.-4.okt; A. Kvalbein)

kakadueHvilken kreativitet og farveglede finner vi ikke i skaperverket! Se på de rare fuglene i en dyrepark. Se på de merkelige fiskene ved Eilat i Israel. Gled deg over underlige formasjoner i blomster, skyer, vann og innsekter. Tenk på hvilke fantastiske prosesser som hele tiden foregår inni cellene våre.. Hvilken kreativitet og skaperglede finner vi ikke i skaperverket.

NaturMen da må vi kalle det nettopp hva det er: Skaperverket, som er noe mer enn bare naturen. Snakker vi om et skaperverk, så peker vi også på en skaper. Overalt finner vi hans signatur, hans autograf. Som en sa for flere hundre år siden: -Hvor dumt å tro at alt det merkelige i himmel og på jord er oppstått tilfeldig, når den samlede vitenskap ikke er i stand til å skape så mye som en østers (de kan klone, men ikke skape; recreate but not create) Kan blind tilfeldighet ha skapt symmetri og rytme og lys og farger og melodier? Eller tenk på universets matematikk. De store matematikerne -Euklid, Newton, Einstein -har ikke skapt den matematiske orden. De har bare avdekket den sannhet som allerede ligger der.

hjerneHvert eneste sekund forekommer minst hundre tusen små kjemiske reaksjoner i hjernen vår. For et underverk! Som en har sagt: ..mennesket snur seg med ryggen mot Gud. Men når mennesket snur seg mot lyset fra Kristus, vet også mennesket i sitt indre: 'Kjærligheten skapte meg!' Et hus vitner om at det har vært en bygningsmann. En bunad forteller at det har vært en syerske. En dør vitner at noen har snekret. På samme måte vitner innvendig molekylært maskineri i våre celler, at Gud har skapt oss og livet.

Guds fingeravtrykkVi har i dag en stor verdi som heter skaperverket. Heldigvis har vi i dag fått bevissthet om naturvern og fredning. Men det viktigste ved skaperverket er å bli kjent med opphavsmannen. Han som har skapt verden, eier den og elsker den!

Lydfil å se og høre på: Beautful one.

- Og skjønnhet

Det fortelles om en kvinnelig billedhogger som bor i tjukkeste New-York. Hun samler på ting for øyet, som hun sier. Og hun har et litt uvanlig "øye". Hun tror at hver eneste en av oss kan oppleve stor skjønnhet overalt, om vi bare er levende i forhold til omgivelsene våre. Hun bor i det styggeste område av New-York, vil noen si. Men også derfra kan hun "se verden" som hun sier. Fra stua kan hun se en stor bygning over gata, og på den kan hun finne ulike mønstre når sola og månen speiler seg i vinduene. Hun kan se på en stol og si: "Stolen er ikke så spennende, men se på den skyggen den kaster!"

Skjønnhet er en viktig verdi. En verdi vi lett overser. Hvis du opplever skjønnhet og ikke noe annet, har du fått noe av det aller beste Gud har funnet opp, har en sagt. Skjønnhet er Guds håndskrift. Ønsk den velkommen i hvert godt ansikt, hver lys dag, i hver vakker blomst.

Legg merke til at mange av de vakreste tingene er de mest unyttige, og lite tilpassede: roser og påfugler f.eks. Men da har de likevel en nytte og mening: å skape glede, å peke på Gud, som skapte det skjønne. Hvis Gud tok seg tid til å skape slik skjønnhet, hvordan kan vi være for travle til å verdsette den?

Vi kan kanskje føle at mye ikke er blitt slik vi hadde tenkt, verken utenpå eller inni. Men også i det mindre pene kan det være muligheter for Gud til å skape det om til noe skjønt. Det er aldri for seint -i dette livet, å legge noe i Guds hender. Og han ser noe vakkert i det det som andre ikke ser noe vakkert i. Han gjør det uskjønne skjønt i sin tid. Han lar det vokse blomster av kald jord.

"Selv om vi reiser verden rundt for å finne det som er vakkert, må vi bære det vakre inni oss, ellers finner vi det ikke," skrev Ralph W. Emerson.

Å bære det vakre inni oss, -det var vel noe av det apostelen Peter tenkte på da han snakket om virkelig skjønne kvinner. Skjønnheten er altså aller sterkest i hjertets skjulte menneske. Den vise Salomo sa: "Ynde svikter, og skjønnhet forgår; men en kvinne som frykter Herren, skal ha ros." (Ordsp 31v30) Gudsfrykt er det vakreste.

"Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen!, står det i Sal 8v2. Og Salomo sier som et ekko: "Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter. Men de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist." (Fork 3v11 DNB-78/85)

Det ligger et pust av Guds evighet i skjønnheten. Derfor bør vi søke å se Guds skjønnhet over alt, for at tankene våre kan bringes nærmere evigheten.

 

 

 

Omsatt til .htm-format av: Asbjørn Lund.