Nærhet -til Gud

(fritt etter Verdier for Livet; 10.juni og 7.aug; Asbjørn Kvalbein)

Jesus og barnI stedet for stadig flere mer og mindre nyttige ting, ønsker mange seg nå mer personlig kontakt, mer fellesskap. Dette gjelder både gamle foreldre, ensomme ektefeller, tenåringer, barn og eldre: -Jeg trenger ikke stadig flere ting eller kostbare gaver. -Jeg trenger at du kommer nær og vil ha fellesskap med meg. Det er behov for mer omgang på tvers av generasjoner. Foreldre kan føle hjemmet benyttes som et hospits av sine ungdommer, som igjen er mest opptatt av egne behov for action og underholdning..

 

Kom til meg alle som streverKom til HamI et stresset samfunn er tid for hverandre, nærhet mellom mennesker vår største mangel og egentlige fattigdom. Vi behøver ikke gjøre noe hele tiden, i hvert fall ikke i fri-tiden. Vi kan sitte ned, ta det med ro, lytte og høre. La noen få fortelle sin historie eller øse ut det som ligger dem på hjertet. Kanskje vi i dag skulle tenke på om vi skulle vise nærhet overfor ett enkelt menneske?

Noe er blitt borte på veien. Nærhet er en verdi vi ikke må miste. Forenkler vi livet vårt, setter vi ned tempoet. Kanskje kan vi da også høre kallet fra den høyeste, Gud i himmelen, som også ønsker vår tid og vår nærhet.

Gud har selv gjort det som trengs for at vi kan komme i hans nærhet. Kristus tok straffen i stedet for oss, som en soning for overtredelser og svikt fra vår side. Derfor er budskapet om korset den verdien jeg aller minst vil miste. For den åpner en vei inn i det evige livet for dem som ikke makter leve som de skulle.

kirkespir med korshimmeldoer paa gloettTo små barn var på besøk på landet. Bestemor tok dem med på en tur. Da de kom på en bakketopp, fikk de øye på et kirketårn. På toppen var det et stort kors. -Se, sa den lille jenta, -det peker rett opp til himmelen. -Ja, sa broren hennes, -det peker ut hele veien herfra til dit. Ja, de gjør nettopp korset. Det er veiviseren til en åpen himmel. Ja, korset er nøkkelen til en åpen himmeldør. Han som døde på korset, står klar til å ta imot meg i de evige boligene når livet her er slutt. Og akkurat nå sitter Jesus ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss og alle andre som tror på Ham.

Tilbedelse av JesusKorset er et bevis på at det ikke finnes noen grenser for hvor langt Gud er villig til å gå for å vinne tilbake dem som har gått seg bort. Korset viser Guds kjærlighet, en kjærlighet som er så sterk at Han ville gi det mest dyrebare han eier, sin egen Sønn. Hvis ikke korset vekker gjenkjærlighet og undring i oss, vil ingen ting gjøre det. Derfor er korset en verdi vi aldri må miste.

 

Ført i tastene av Asbjørn Lund