Mot Himmelen

Mot/tapperhet:

(fritt etter Varige Verdier 30.okt; Asbjørn Kvalbein)

rabbiEn historie blir fortalt om rabbi Schneerson, en leder i den hassidiske retningen blant jødene. Det hendte i den første tiden etter kommunistene hadde overtatt i Russland. Rabbien tilbrakte mye av tiden i fengsel, for han var forfulgt på grunn av sin tro. En morgen i 1927, da han ba i en synagoge i Leningrad, stormet det hemmelige politiet inn og arresterte ham. De førte ham til en politistasjon og begynte true ham for å slutte med sine religiøse aktiviteter. Han som ledet forhøret, viftet med en pistol foran ansiktet til rabbien og sa: "Dette lille leketøyet har fått mangen en mann til å komme på nye tanker." Rabbi Schneerson svarte: " Det kan bare skremme en mann som har mange guder og bare én verden. Men jeg har bare én Gud, og to verdener. Så det lille leketøyet ditt gjør ikke inntrykk på meg."

Den holdningen rabbien ovenfor viste, kalles tapperhet. I oldtiden innebar tapperhet at man står fram med kraft, at en er djerv, kjekk og uforferdet. er en gammel, klassisk verdi. C.S. Lewis mener at tapperhet innebærer to typer mot: å ha mot til å møte farene og til å holde ut under smerter. Tøffhet er kanskje det nærmeste ordet på moderne språk, sier Lewis. "Du vil legge merke til at du ikke kan praktisere noen av de andre dydene over tid, uten å ta denne med, skriver han. Det sa også Winston Churchill: "Uten mot og tapperhet mister alle Joabandre dyder sin betydning."

En av kong Davids dyktigste hærførere het Joab (bilde). Da han skulle oppildne soldatene sine foran et slag, sa han: "Vær modig! Slik er en gudfryktig tappherhet. Ha mot til å møte farene, og hold ut gjennom smerter. Så vil Gud gjøre det som er godt og rett i hans øyne.

Men Piet Hein har rett når han sier:

Megen ros blir ødslet væk

paa et tappert hjerte,

kunsten er at være kæk,

naar man ikke er det.

kreftsyk mann

Ja, hvordan kan en være kjekk, når man slett ikke er det? Jeg tror det ligger en nøkkel i det rabbi Schneerson sa: Respekt for Gud og et avslappet forhold til denne verden! Det egentlige liv er det evige liv. Den høyeste verdi er å følge Gud og tjene ham. Trengslene er kortvarige og lette i forhold til den store glede som venter i en ny tilværelse.

I en gammel notisbok fant jeg følgende visdom: "Selv om verden er full av lidelser, er den likevell oppfylt av det som overvinner den. Møt din dag og ditt verk med lys tro og med glad alvor, og du får i belønning den gode gave som heter mot, tro og tapperhet.

Derfor må du ikke miste motet overfor det som skremmer og smerter. Vær tapper. Gud har kontrollen.

Josva 1v9: Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.

mot himmelen Himmelen

(fra Takk for dagen- takk for nåden 30.okt; K. Furnes; Sambåndet forlag)

2 Kor 5v2: Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig.

Jeg tror det er nedlagt i alle mennesker at en ser fram til og lengter etter en himmel, et hjemland, når tiden her på jorden er slutt. Verden er preget av krig og ufred. Tenk for en fremtid om vi kan få oppleve en ny himmel og en ny jord, der alt er fredfullt og harmonisk. Det var dette de gamle trosheltene så fram til. Men så er vi så heldige at vi har sanndrue vitner på at det fins en slik framtid. Der er et nytt fedreland, som Jesus i sitt løfte nå er i ferd med å gjøre i stand for Guds folk. Det ene vitnet er Jesus, Guds sønn: "Vår Far, du som er i himmelen.." Jesus bekrefter at det er en himmel, og at Gud er der. Ordet bekrefter det samme. Om vi ser i vers en i teksten over,bekreftes at vi har et hus som ikke er gjort med hender, et evig hus i himmelen.

himmelens borgHva mener så folk at himmelen er? Du har sikkert hørt følgende utbrudd: "Jeg var i den syvende himmel." Jeg har problemer med å finne alle diss syv i skriften, men tre kan i hvert fall fornemmes: lufthimmelen, stjernehimmelen og den tredje himmel/paradishimmelen. Det er tydelig at det er i denne siste himmelen, Gud har sin bolig, den som blir kalt Farshuset. Når Peter skriver om at elementene skal komme i brann og forgå, da er det tale om luft-og stjerne-himmelen (kosmos). Farshuset, Guds bolig kan ikke brenne opp.

røveren på korsetHva betyr så himmelen for oss? Det er et privilegium å høre til den nye pakt. Før Kristus gikk alle, troende og vantro til dødsriket (oppbevaringssted). Men da Jesus gikk dit, tok han nøkkelen fra Satan, og tok de troende med til Paradis. Dit ble også røveren på korset med. Dit skal også alle vi som tror på Jesus -og er kjent av Ham, få flytte. En ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor.

 

Tilpasset .htm-format ved Asbjørn E. Lund.