Alt begynner med Gud

(fra 'Et målrettet liv' av Rick Warren; kap 1 og 3; Hermon Forlag)


Kol1v16: For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter - alt er skapt ved ham og til ham.
Hvis man ikke forutsetter en Gud, vil spørsmålet om livets hensikt bli meningsløst (Bertrand Russel, ateist)


Dersom ateistisk, naturalistisk tankegang er sann, får det fem uunngåelige konsekvenser: i) Det finnes ingen indisier for Guds eksistens. ii) Det er ikke noe liv etter døden. iii) Det finnes ikke noe absolutt fundament for rett og galt. iv) Det finnes ingen høyere mening med livet og v) Mennesket har ingen egentlig fri vilje.


Om vi ønsker å vite hvorfor vi er plassert på denne planeten, må vi begynne med Gud. Vi ble født ved Ham og til Ham. I motsetning til hva en kan høre på seminarer og i populære filmer, finnes ikke meningen med livet ved å se inn i oss selv. Vi har ikke skapt oss selv, og kan ikke fortelle oss selv hvorfor vi ble skapt!


Om vi ble rakt en oppfinnelse vi ikke hadde sett før, ville det sikreste være å konferere bruksanvisningen eller oppfinneren om hensikten. Livets mening er å la Gud bruke oss i sin hensikt, ikke at vi bruker ham i vår. Bibelen sier at det å bli opptatt med seg selv i disse sakene er en blindgate. Følger vi Guds vilje, leder det oss ut i åpent, romslig, fritt liv: Rom 8v12-13: Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. 13 For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve.


Selvhjelpsbøker kan være en hjelp til å lykkes, men det å lykkes og å oppnå livets mening trenger ikke være samme sak. Vi kan oppnå alle våre personlige mål og drømmer, og likevel gå glipp av det Gud skapte oss til. I tusener av år har begavede filosofer spekulert over dette, men når det gjelder meningen med livet blir det selv blant de viseste bare gjetninger. Heldigvis finnes et alternativ til spekulasjon om mening og hensikt, det er åpenbaring. Vi kan ta for oss det Gud har vist om livet i sitt ord. Han har ikke etterlatt oss i mørket for at vi skal undre oss og gjette. Han har klart åpenbart sine hensikter med livet vårt i Bibelen.
Gud er ikke bare startpunktet for livet vårt, han er også kilden til det og Guds visdom går dypere inn i kjernen av hans hensikter.. Vi må bygge livet på evige sannheter, ikke på populær psykologi, suksessmotivering eller inspirerende historier. Bibelen sier at det er i Kristus vi finner ut hvem vi er, og hvem vi lever for. Ef1v11: I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje.

Det gir innsikt i tre områder om livet vårt:
i) vi oppdager mening og identitet i et forhold til Jesus Kristus. Joh17,3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
ii) Gud planla en mening og hensikt med livet vårt lenge før vi eksisterte, uten at vi hadde noe med det å gjøre.
iii) Meningen med livet vårt passer inn i en mye større, kosmisk hensikt som Gud har for evigheten.

Det å vite hensikten forenkler livet. hensikten blir normen vi lever etter for å evaluere hva som er vesentlig og ikke. Vi kan enkelt spørre: -Hjelper denne aktiviteten meg til å oppfylle noe av Guds hensikt med livet mitt? Uten en klar hensikt har vi ikke noe grunnlag vi kan basere bestemmelser på, avsette tid eller bruke ressurser på. Da kan vi få en tendens til å foreta valg som er basert på press, ytre omstendigheter og humøret vi er i for øyeblikket. Det er umulig for mennesker å tilfredstille alle. Selv det fantastiske Gud har utført, har ikke oppnådd alles tilslutning -eks. skapelsen, forsoningen, aksept av hensikt/mening. Har vi ikke klart å vinne gunst hos mennesker vi har kjent lenge, kan vi gå ut fra at vi ikke vil klare det.

Vi skal se litt hvilke fordeler de har, som har en klar hensikt å falle tilbake på:

1) Det å vite hensikten gir oss rett fokus i livet. Det gjør at vi konsentrerer våre anstrengelser og innsats på det som betyr noe. En bli effektiv fordi en er selektiv. Det ligger i menneskelig natur å la seg distrahere av mindre betydelige forhold. Uten en klar hensikt vil vi stadig skifte retning, fyke omkring og slite seg ut med mange aktiviteter. Men problemet som er mangel på hensikt og fokusering blir ikke løst. Bibelen sier: Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje (Ef5v17).


Kraften i fokusering kan sees på lyset. Diffust lys har liten kraft og innflytelse, men vi kan konsentrere energien ved å fokusere den. Med et forstørrelsesglass kan solstråler fokuseres så de setter gress eller papir i brann. Når lys fokuseres enda mer i en laserstråle, kan det skjære gjennom stål. Ingenting er så sterkt som et fokusert liv med mening. Menn og kvinner som har betydd noe spesielt i historien, var alltid sterkt fokusert. Apostelen Paulus spredte nesten alene evangeliet i den da kjente verden. Hans motto var: -Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus (Fil 3v13-14).

2. Det å vite hensikten motiverer livet.
Hensikt produserer alltid lidenskap. Ingenting gir større energi enn en klar hensikt. Når vi ikke har en hensikt, forsvinner lidenskapen. Det er som oftest meningsløst arbeid, ikke for mye arbeid som sliter oss ut, tapper oss for krefter og frarøver oss gleden.

3. Det å vite hensikten med livet forbereder for evigheten.
Mange mennesker prøver å skape en evig arv på jorden. Det mange innser er at alle prestasjoner blir overgått, berømmelse falmer, rekorder blir brutt og den store innsatsen blir glemt. Det er klokere bruk av tiden å bygge en evig arv. Vi ble ikke plassert her på jorden for å huskes, men for å bli forberedt for evigheten.

En gang da vi kommer fram for Gud, så er det særlig to spørsmål vi må stå til rette i forhold til: A. Hva gjorde du med min Sønn, Jesus Kristus? Gud vil ikke spørre om religiøs bakgrunn eller læremessige synspunkter. Det som betyr noe, er om vi satser på det Jesus gjorde for oss -som grunnlag for vår frelse.
B. Hva gjorde du med det jeg ga deg? Hva gjorde du med alle gavene, talentene, mulighetene, forholdene og ressursene som Gud ga oss? Brukte du dem på deg selv, eller i den hensikt Gud hadde ment?


Det første svaret bestemmer hvor vi skal tilbringe evigheten. Det andre svaret bestemmer hva vi skal gjøre i evigheten.

Meningen med livet handler ikke først og fremst om meg, men om Guds plan og vilje for oss mennesker.

Redigert og skrevet ned av Asbjørn E. Lund