Kristus som Herre

(fra en samling i disippel-kurs på Lillesand Bedehus, ved Tove Rustan Skaar)

Som bakgrunn må vi ta opp litt ulik ordbruk hos Jakob og Paulus, angående ordet tro. Hva slags tro er frelsende tro?

Guds rettferdighetPaulus opererer med tro først og fremst i betydningen å 'ha tillit til', ta imot - Guds rettferdighet. Gud erklærer den rettferdig og frelst som stoler på Jesu offerdød som soning for våre synder, - i motsetning til egen fortjeneste. Det er denne type tro Paulus sier vi kan bli frelst ved:'For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.' (Ef. 2v8). Paulus var på vakt mot mistolkninger av sin lære: 'Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham' (Kol 2,6). For Paulus er det også klart at når vi slik ved tro forenes og forsones med Gud, må det med nødvendighet virke til å endre våre liv:"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem" (Ef 2,10), ellers tar vi ikke konsekvensen av det vi tror på. Troen blir da mer en tilslutning til dogmer/læresetninger.


hodet fulltJakob ser mer ut til å tendere mot en bruk av ordet tro, som innebærer 'å holde noe for sant'. Da blir også forutsetningene annerledes for hva troen virker. Den er da en type intellektuell tro, som ikke oppfyller Bibelens krav til frelsende tro. F.eks: Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det - og skjelver! (Jak 2,19) Her er det ikke snakk om en levende tro, kun om tilslutning til en lære/filosofi. Troen sitter kun i hodet, men får liten eller ingen innflytelse over livet.

Her kommer et forsøk på hvordan vi kan formidle til en 'nyere på veien' at hva Jesus ønsker være: Både frelser og Herre?

Jesus er GUdi) Jesus ER Herre:

Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. (Joh 13v13)

Jesus omtaler seg selv som Gud: Jeg og Far er ett. (Joh 10,30). Jesu navn: Jeshua betyr Gud frelser. Jesus gjør Guds gjerninger: "Hvis jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro ikke på meg. 38 Men hvis jeg gjør dem, så tro i det minste gjerningene, om dere ikke tror meg. Da skal dere skjønne og innse at Far er i meg og jeg i Far." ( Joh 10,37-38)

ii) Vi må bekjenne med munnen at Jesus er Herre:

MunnenDet å bli kristen innebærer å bekjenne Jesus som Herre: For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. (Rom 10,9-10) Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst ( Rom 10,13) 1 Kor 12v3:.. Og ingen kan si: "Jesus er Herre!" uten i Den hellige ånd.

Gud har gjort Jesus til Herre: Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias. (Apg 2,36)

MEN i følge Bibelen er det ikke nok å bekjenne med munnen. I Bibelen hører ord og handlinger, teori og praksis, lære og liv nøye sammen:

Ord og gjerningiii) Jesus må vise seg som Herre, også i vår praksis i verden:

*Da vi kom til troen, ble Jesus stor og nådig for oss. Så gjelder det å leve fortsatt med Jesus i sentrum og være avhengig av ham. Blir vi selvhjulpne, åndelig sett, bærer det utforbakke.

Herren sa: Dette folket kommer nær meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og den frykt de har for meg, er et tillært menneskebud. (Jes 29,13)

Matt 7,21: Ikke enhver som sier til meg: `Herre, Herre!` skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Det kristne livet er et kampliv, derfor får vi stadig høre formaning og oppmuntring: Stå fast, hold ut, mist ikke motet:

Fil 4,1 Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære! Luk 21,19 Hold ut, så skal dere vinne livet! Hebr 12,5 Har dere glemt den formaningen som taler til dere som til barn: Min sønn, forakt det ikke når Herren irettesetter, mist ikke motet når han refser.

Troen må komme fra munnen ned i beina, via hjertet:

Jak 2,17-20 Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død. 18 Kanskje vil noen si: "Du har tro, jeg har gjerninger." Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. 19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det - og skjelver! 20 Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte?

hus på sandLuk 6,47-49: Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør det de sier, jeg skal vise dere hvem han ligner. 48 Han ligner et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var godt bygd. 49 Men den som hører og ikke gjør etter det, ligner et menneske som bygde huset på bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det sammen med en gang og ble fullstendig ødelagt."

Har vi ikke Jesus som Herre, blir det fort oss selv, verden eller andres meninger som vi setter høyest. Men: Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon." (Luk 16,13)

Pinse symbolDet gjelder fortsatt at grunnlaget for frelsen er det Jesus har gjort for oss på korset, ikke det at vi har Jesus som Herre. Om vi lever nær Jesus, som Herre, vil det bidra til at han fortsatt kjennes ved oss. Det er når vi sklir ut i anonymitetens gråsone, både overfor Gud og mennesker at Satan lettere kommer til. Det er viktig å unngå at djevelen får bygd sine landingsplasser i våre liv. Det kan være Gud gir oss kall til å gjøre opp noe han ønsker vi skal slutte med. Det kan innebære en fare for at Satan makter gjøre oss motløse: "Du ser det nytter ikke med deg.." Da kan vi huske at det er forskjell på fall og forherdelse: Men Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. (2 Tim 1,7) Helliggjørelse er en livslang prosess. Det er noe vi ikke blir ferdig med i dette livet!

Sentrale vers i denne sammenheng: Fil 2,10-13 I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! 12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. 13 For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.

**Det er i denne sammenheng viktig å vite at vår tilhørighet til Jesus hviler helt og fullt på hans verk og at Jesus er gitt oss, og vi er gitt til ham. Frelsesvissheten kan ikke hvile i våre skiftende stemninger og kanskje tvilsomt motiverte 'gode gjerninger'.

Sang: Ånd fra himlen, kom med nĂ¥de.

* Fra Asbjørn Kvalbeins bok: Mester på ditt Ord (5.søndag i Påsketiden)

** Fra Sjur Isaksen bok: Ordet gjennom året (5.søndag i Påsketiden)

 

Omgjort til .htm-format av: Asbjørn E. Lund

 

..